Tijdscapsule

2021


Tijdscapsule, de nieuwe dichtbundel van Francis Cromphout, intrigeert.
De indeling in drie delen reveleert de tragiek waaruit de gedichten zijn ontstaan.

Deel één. Beeldspraak behandelt klassieke thema’s waarbij algemeen menselijke ervaringen en hun taalkundige benadering elkaar vinden.

Deel twee. Je bent niet gestorven snijdt de bundel in twee, op dezelfde wijze waarop ook de auteur dit
in zijn leven heeft ervaren. Er is een vóór en een ná voor hem na de dood van zijn dochter, waarvoor deze dichtbundel de tijdscapsule is die haar korte, maar intense leven duurzaamheid wil geven.

Deel drie. Met het leven bijeen is dan een soort vademecum voor hem en voor al wie hoopt dat er in het leven nog plaats is voor een goed leven na het verschijnen van de dood.

Prijs: 15 euro (Exclusief portkosten)
Bestelreferentie : ADATH/LI/006
Auteur: Francis Cromphout
Mailadres: franciscromphout@gmail.com

(Na ontvangst van betaling, met vermelding bestelreferentie, wordt deze publicatie zo spoedig mogelijk bezorgd!)